Nové Mapy.CZ pro pokročilého uživatele

Ondřej Procházka (Seznam.CZ)

Úvodem

Jednou z velkých výzev, která před námi v době tvorby našich nových AJAXových map stála, byl problém georeferencování. Tento vznosný pojem označuje v digitální kartografii sadu údajů, ze kterých lze odvodit vztah mezi polohou v mapě (digitálním obrázku) a místy na zemském povrchu, které mapa zachycuje. Pokud se podaří docílit toho, aby tento vztah byl předvídatelný a jednoduchý, má to za následek stav, který se označuje jako geodetická přesnost. Ve srozumitelné řeči to znamená, že mapy z různých zdrojů lze kombinovat, že na sebe navazují, že se překrývají na správných místech, že lze plynule měnit měřítko a mnoho dalších vlastností, které uživatel moderní mapové aplikace pokládá za samozřejmost.

Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s vedlejším efektem našich snah o geodetickou přesnost, kterým je možnost pokročilé práce s geografickými souřadnicemi. Věříme, že díky ní se nové Mapy.CZ mohou stát užitečnou pomůckou pro geodety, kartografy, územní plánovače, ale i pro majitele navigačních přístrojů, pro hráče GPS her nebo prostě pro každého, kdo potřebuje s geografickými souřadnicemi pracovat. Ostatně, může to být kdokoliv z vás, kdo nám bude chtít pomoci zaměřit některý z bodů zájmu.

Formát souřadnic

Mapy.CZ používají geografických souřadnic (zeměpisná šířka/zeměpisná délka) na elipsoidu a datu WGS-84. Pokud vaše "gépéeska" ukazuje zeměpisnou šířku a délku, je velmi pravděpodobné, že máte údaj, který lze bez přepočtu použít na našich mapách. Je podporována řada různých formátů zápisu. Všechny následující zápisy popisují jedinné místo:

50.5N 15E
50d30N, 15E
50°30'00"N 15°00'00"E
+50.5 +15

Vteřina v zeměpisné šířce odpovídá zhruba 30m vzdálenosti na zemském povrchu, stejná úhlová míra v zeměpisné délce odpovídá v našich šířkách zhruba 20m. Protože nejvyšší rozlišení map je v této chvíli 50cm/pixel, pohybuje se teoretická maximální geodetická přesnost v řádu jednotek setin vteřiny.

Funkce GPS a její využití

Nejviditelnějším projevem podpory geografických souřadnic je funkce GPS, kterou lze zaktivnit stiskem tlačítka označeného "GPS" pod posuvníkem změny měřítka. Pokud je aktivní, zobrazuje se u kurzoru žlutý obdélníček (tooltip) s údajem o souřadnicích místa pod kurzorem. Pravděpodobně si i povšimnete toho, že v levém horním rohu mapy se při aktivní funkci GPS objevuje oblast, do níž lze kliknutím vložit souřadnice místa pod kurzorem. Poté je můžete uložit do clipboardu a dále použít.

Operátor loc: aneb hledání podle polohy

Zatímco GPS tooltip je prostředkem pro zjištění souřadnic místa na mapě, operátor loc: má opačnou funkci - pokud znáte souřadnice, můžete zjistit místo na mapě. Jeho použití je jednoduché: do vyhledávacího pole napíšete jako frázi loc: a geografické souřadnice v jednom z podporovaných formátů.

Tak například fandové technických památek zaměřili opuštěný most rozestavěné dálnice z roku 1939, dnes zpola zatopený ve vodní nádrži Švihov. Na dotaz loc: 49°41'56.3" 15°6'9.3" při zapnutém leteckém pohledu získáme tento výsledek:

Nevíte přesně, kde to je? Nevadí, můžete si nastavit rozsah zobrazené plochy, a to pomocí dalšího operátoru, dist:. Dotazem loc: 49°41'56.3" 15°6'9.3" dist: 15km zobrazíte nalezenou souřadnici a místa, která jsou jí blíže než 15km.

Jak patrno, most se nachází poblíž Zruče nad Sázavou.

Operátor route aneb hledání trasy pro pokročilé

Ti z vás, kteří nejsou příznivci vyplňování formulářů, mohou plánovat trasy elegantně, zadáním startu a cíle přímo do hlavního vyhledávacího pole. K tomu slouží operátor route:. Kromě adres a názvů sídel lze plánovat cesty i mezi místy, určenými geografickými souřadnicemi. Náš plánovač bude cestu plánovat pouze k nejbližší známé křižovatce.

Pokud byste tedy chtěli navštívit shora zmíněnou technickou památku, pomoci vám může dotaz route: praha, naskove 1 > 49°41'56.3 15°6'9.3. Plánovač vás dovede do zhruba 1500 metrů vzdálené obce Sedlice. Je pravděpodobné, že tam vaše cesta také skončí - kolem vodní nádrže Švihov je ochranné pásmo, a přístup k mostu je bohužel zakázán.

Geografické souřadnice můžete přirozeně zadávat i do samotného formuláře plánovače tras.

A co chystáme dále?

Řada z vás projevila přání, aby itinerář plánovače tras bylo možné exportovat ve formátech podporovaných GPS navigačními přístroji Magellan a Garmin. Tuto funkčnost pro vás v nejbližší době implementujeme. Zajistíme a zdokumentujeme jenoduchý zápis URL s použitím geografických souřadnic, pro snažší umisťování odkazů na vaše stránky. Zvažujeme i podporu jiných souřadných systémů. pokud o ně bude dostatečný zájem.

Nu a nakonec malá lahůdka pro opravdu zvídavé. Víte, kde leží Severní mys? Wikipedie zná odpověď, a podle našich map se zdá, že má pravdu.